Thomas Jahren

Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Thomas Jahren er seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, der han primært jobber med diskriminering i arbeidslivet gjennom veiledning og kurs. Han jobber særlig med arbeidsgivers- aktivitets og redegjørelsesplikt og lønnskartlegging, og har en bred erfaring fra forskjellige virksomheter i næringslivet.

Foredragene