KI og diskriminering - kan det unngås?

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Beate Sletvold Øistad og Thomas Jahren fra Likestillings- og diskrimineringsombudet gi deg en innføring i hva diskriminering egentlig er, hvordan KI-verktøy kan diskriminere, og vise hvordan du kan gå fram for å forebygge og avdekke diskriminerende bruk av KI, gjennom konkrete case.

NAV har utforsket KI i mange år, nå er den første KI-strategien på plass for å sette fart på arbeidet og samtidig sørge for at det gjøres på en ansvarlig måte. Jon-Vegard Sparre fra NAV IT tar oss igjennom strategien. Tilslutt ser Team TADA på noen myter knyttet til bias i modeller og hvordan NAV møter disse i produktutviklingen.

Hvem passer foredraget for?

Foredraget passer for deg som er interessert i kunstig intelligens, og er opptatt av at teknologien ikke ekskluderer.

Videosendingen starter 15. mai kl. 12:00.

Foredrags­holderne

Beate Sletvold Øistad

Seniorrådgiver i Likestillings- og Diskrimineringsombudet

Thomas Jahren

Seniorrådgiver i Likestillings- og Diskrimineringsombudet

Jon-Vegard Sparre

Fagfasilitator for KI-fagmiljøet i NAVs IT-avdeling.