Kristin Fuglerud

Sjefsforsker og fagansvarlig for digital inkludering ved forskningsinstituttet Norsk Regnesentral og førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Kristin har doktorgrad innen universell utforming av IKT og er opptatt av samspillet mellom mennesker og teknologi og hvordan oppnå best mulig brukskvalitet for alle. Hun har gjennom mange år vært interessert i hvordan godt utformet teknologi kan bidra til bedre helse, mestring og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Hun er opptatt av utviklingsprosesser og hvordan legge til rette for god brukermedvirkning. Hun har erfaring fra samarbeid med ulike intresseorganisasjoner og brukergrupper, slik som personer med nedsatt syn, hørsel og bevegelsesevne, lese- og skrivevansker og personer med kognitive utfordringer, fremmedspråklige, eldre og barn med autisme.

Foredragene