Kristin Fuglerud

Sjefsforsker og fagansvarlig for digital inkludering ved forskningsinstituttet Norsk Regnesentral og førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Kristin er sjefsforsker og fagansvarlig for digital inkludering ved forskningsinstituttet Norsk Regnesentral og førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Med en doktorgrad innen universell utforming av IKT, har Kristin stor interesse for samspillet mellom mennesker og teknologi. Hun har et sterkt fokus på å redusere utenforskap og sikre best mulig brukskvalitet for alle. Kristin har gjennom mange år forsket på hva som skal til for at teknologi skal bidra til bedre helse, mestring og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Hun har erfaring fra utvikling av diverse teknologier, fra nettsider og apper, til velferds- og rehabiliteringsteknologi, IKT-hjelpemidler, virtuell virkelighet og roboter. Hun er engasjert i å bidra til at offentlige og private virksomheter kan lære av og samarbeide med ulike interesseorganisasjoner gjennom utvikling av inkluderende metoder og teknikker for brukermedvirkning.

Foredragene