Utvikling av KI-baserte verktøy for økt tilgjengelighet

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Foredraget vil belyse hvordan kunstig intelligens (KI) kan forbedre tilgjengelighet og brukeropplevelse for personer med funksjonsnedsettelser. Vi går gjennom flere typer løsninger som forskere har rapportert om, og hvordan disse kan øke tilgjengeligheten for ulike brukergrupper. Kan løsningene også bidra til økt ekskludering hvis vi ikke er oppmerksomme?

Jeg vil så dele innsikt fra vår egen forskning, der vi har brukt AI-baserte teknikker til å utvikle prototyper for å undersøke visse aspekter ved kravene til universell utforming. Vi har spesielt fokusert på fire suksesskriterier fra retningslinjene for tilgjengelig webinnhold (WCAG). Du vil få se konkrete eksempler fra prototypene. De demonstrerer bruk av maskinlæring og språkteknologi for å forbedre bildebeskrivelser, behandling av bilder med tekst, og angivelse av språk.

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget passer for deg som er interessert i kunstig intelligens og universell utforming.

Videosendingen starter kl. 14:00.

Foredrags­holder

Kristin Skeide Fuglerud

Sjefsforsker og fagansvarlig for digital inkludering ved forskningsinstituttet Norsk Regnesentral og førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.