Tone Maia Liodden

Forsker ll på NIBR

Tone Maia Liodden er forsker ll ved By- og regionforskningsintituttet NIBR. Hun har utdanning innen psykologi, språk, internasjonal utvikling og sosiologi fra Canada, Tsjekkia og Norge. Doktorgraden i sosiologi fra Universitetet i Oslo handler om usikkerhet, tvil og skjønnsutøvelse i vurdering av asylsaker i Utlendingsdirektoratet (UDI). Forskningsinteresser inkluderer migrasjon, integrering, byråkrati og rettssosiologi.

Foredragene