Till Halbach

Seniorforsker ved forskningsstiftelsen Norsk Regnesentral

Till Halbach er seniorforsker ved forskningsstiftelsen Norsk Regnesentral og forsker på digital inkludering og universell utforming av teknologi. Han er opptatt av like muligheter for alle i det digitale samfunn.

Foredragene