Sven Lilleheier

Biblioteksjef Halden kommune

Sven Lilleheier er utdannet bibliotekar og har siden 2010 jobbet i ulike folkebibliotek, i videregående skole og på høgskole. Jobber i dag som biblioteksjef i et flunkende nytt folkebibliotek lokalisert i flerbrukshuset Skofabrikken i Halden kommune. Sven er opptatt av å ta i bruk digitale verktøy som forenkler og effektiviserer både arbeidshverdagen for de ansatte og for innbyggere. En sentral del av bibliotekarers oppgaver er å veilede innbyggere i digitale offentlige tjenester, og i Halden bibliotek jobbes det aktivt med dette.

Fotokred: Ellen Midtfjeld / kandusi.no.

Foredragene

  • Digital inkludering i Halden

    05.05 til

    Om hvordan ansatte og innbyggere sammen kan bidra til en trygg digital hverdag for alle innbyggere – fra et bibliotekperspektiv.