Siri Antonsen

Tilgjengelighetssjef og leder for mangfoldsprosjektet i NRK

Har jobbet i NRK siden 2000. De første 14 årene som leder for NRKs Tegnspråkredaksjon, med ansvar for TV-kanalen “NRK Tegnspråk” og nyhetssendingen “Tegnspråknytt”. Fra november 2014 som Tilgjengelighetssjef med strategisk ansvar for å følge opp lovkrav og ambisjoner for universell utforming og tilgjengelighet. Har de siste to årene ledet mangfoldsprosjektet i NRK. Utdannet tegnspråktolk, prosjektleder og mangfoldsleder. Siri har en mor som er døv.

Foredragene