Sigbjorn Rasberg

Sigbjørn Råsberg er seniorrådgjevar i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).

Sigbjørn Råsberg er utdanna jurist frå Universitetet i Bergen og har jobba i Digdir sidan 2020. Han jobbar hovudsakleg med nytt regelverk innan universell utforming av ikt. Råsberg har bakgrunn som mangeårig innkjøpar ved Noregs Handelshøgskole (NHH).

Foredragene