Sandra Breivik

Seniorrådgiver i avdeling service og læring i NAV Kontaktsenter

Sandra er seniorrådgiver i avdelingen service og læring i NAV kontaktsenter, har erfaring fra veilederrollen i NKS og brenner for å ivareta våre brukere i sårbare livssituasjoner.

Foredragene