Rudolph Brynn

Ekspert universell utforming i Norsk helsenett (NHN)

Rudolph arbeider med rådgivning og kurs innen universell utforming, blant annet innen anskaffelser, prosjektarbeid og lovgivning. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og Europacolleget i Bruges i Belgia. Rudolph har lang arbeidserfaring fra Norge og EU innen offentlig sektor og privat næringsliv, blant annet på området universell utforming. Han har publisert mange fagartikler og utarbeidet digitale informasjonsportaler. Rudolph har utviklet norske og europeiske standarder for universell utforming innen digitalisering, transport, tjenester og velferdsteknologi. Han har også bidratt til kvalitetssikring av norsk utgave av den europeiske standarden for universell utforming av IKT, EN 301549.

Foredragene