Ove Osterby

Rådgiver IKT, Hjelpemiddelsentralen Oslo

Ove Østerby er utdannet prosessingeniør, har bakgrunn fra privat og offentlig sektor. Arbeidsområder er bl.a. tilpasning av IKT-tekniske hjelpemidler i utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral. De siste 15 år er synshjelpemidler det mest sentrale.

Foredragene