Moa Alexandra Engelbrektsson

Prosjektmedarbeider på NAV Bjerke

Moa er utdannet pedagog og prosjektutvikler. Hun har tidligere jobbet som kursveileder for voksne, med programmet Kompetansepluss for AOF innen grunnleggende ferdigheter og norsk. Tidligere jobbet med sosialt entreprenørskap for Stiftelsen Erlik for å sysselsette personer fra rus- og gatemiljø opplæring og arbeid som barista i kaffebarer. Jobber nå som prosjektmedarbeider i ‘Digitale ferdigheter’ i Delprogram sysselsetting

Foredragene