Miriam Begnum

Spesialist for inkluderende tjenestedesign

Foredragene

  • Empatilunsj

    30.05 til

    Fysisk lunsj med utstyr som simulerer funksjonstap.