Maiken Johnsen

Kommunikasjonsrådgiver i NAV Kontaktsenter

Maiken er for tiden fungerende avdelingsleder i kommunikasjonsavdelingen i NAV Kontaktsenter, og er veldig opptatt av tilgjengelighet for våre brukere med fokus på universell utforming og klart språk.

Foredragene