Louise With

Fagansvarlig for klarspråk i NAV

Louise er lingvist og jobber som fagansvarlig for klarspråk i NAV. Louise har jobbet med klarspråk i offentlig sektor i 15 år, blant annet hos Oslo kommune, Oslo universitetssykehus og Bufdir. Fra 2007 til 2018 jobbet hun som språkkonsulent og kursholder i NTB Arkitekst, som sammen med Språkrådet, KS og Digdir har utgjort det fremste fagmiljøet på klarspråk i Norge. Louise mener at språket vi bruker i kommunikasjonen med innbyggerne, er en av de mest kraftfulle ressursene vi har for å forebygge ekskludering og utenforskap.

Foredragene