Linda Blaasvear

System-orientert designer i NAV

Linda Blaasvær er systemorientert designer, systemtenker og underviser. Hun har utdanning innen design, system-orientert design og kreativ ledelse. Mastergraden fra Arkitektur- og design høgskolen i Oslo tar utgangspunkt i system-orientert design og har fokus på erfaringsoverføring for militæret i tjeneste og fikk pris for sosial bærekraft. I NAV deltar hun i tverrfaglige prosjekter, og helhetlig og strategisk arbeid. Arbeidet omhandler datainnsamling, sammenstille data, og analysere disse i lys av systemteori. Hun har bl.a. deltatt i NAVs arbeid med livshendelser, Tjeneste- & produktoversikt for Nav og Flere i arbeid & Arenasatsingen (P4).

Foredragene

  • Postkorthistorier

    03.05 til

    Praktiser systemtenkning gjennom historiefortelling

  • Postkorthistorier

    04.05 til

    Praktiser systemtenkning gjennom historiefortelling