Lene Lovdal

Jurist med spesialisering i diskrimineringsrett og menneskerettigheter / Egalia.

Lene Løvdal er jurist med spesialisering i diskrimineringsrett og menneskerettigheter. Hun har bakgrunn fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og frivillige organisasjoner, samt forskning. I dag jobber hun for Egalia senter mot diskriminering – et relativt nystartet juridisk kompetansesenter om likestilling og diskriminering. Se www.egalia.org.

Foredragene