Katarina Heradstveit

Direktør for samfunnskontakt i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Katja Heradstveit har jobbet i IMDi siden opprettelsen i 2006 og er i dag direktør for samfunnskontakt. Hun har hatt flere lederstillinger i direktoratet med blant annet ansvar for FOU porteføljen, tolk og kommunikasjon. Hun har også fulgt introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere og statsborgerseremonier fra tegnebrettet til iverksetting. Katja har hatt ansvaret for utvikling av veilederen som presenteres.

Foredragene