Karl Kristian Larsson

Forsker ved OsloMet

Karl Kristian Larsson har jobbet femten år i NAV med både forretnings- og IT-utvikling. Mellom 2018 og 2021 skrev han PhD ved OsloMet som en del av offentlig PhD-programmet til Forskningsrådet. I sin forskning satte Karl Kristian søkelyset på hvilke positive og negative konsekvenser digitaliseringen av velferdstjenester kan ha for ulike brukergrupper. Ved å analysere ulike typer av digitale skillelinjer i befolkningen, utforsket han spørsmål om hvordan offentlige digitalisering best kan kombineres med velferdspolitiske målsetninger.

Foredragene