Kari Sand

Seniorforsker ved SINTEF

Bakgrunn som kommunikasjonsforsker (anvendt språkvitenskap); forskningsinteresser: digitale helse- og velferdstjenester, samhandling på mikro- og makronivå i helsevesenet, digitalt utenforskap og digitalt innenforskap.

Foredragene