Kari Anne Reitan Andersen

Spesialist i universell utforming av nettsider hos NAV IKT.

Foredragene