Kaja Hegg

Spesialrådgiver i Redd Barna

Kaja arbeider med å styrke barns rettigheter i et stadig mer digitalisert samfunn. Er særlig opptatt av å synliggjøre barn og unges egne perspektiver og løsningsforslag, og å styrke barns rett til å bli hørt og ha innflytelse i viktige beslutninger som angår dem.

Foredragene