Jo Sirech

Rådgiver, Hjelpemiddelsentralen Oslo

Det som Jo Sirech synes er viktigst er å øke kvaliteten for tjenester som NAV leverer til brukerne. Hun drømmer om den dagen når inkludering av funksjonshemmende i arbeidslivet blir en selvfølge for arbeidsgivere. Inntil da har vi mange fordommer og falske ideer å kjempe imot! Den største gleden får hun når samarbeid med alle støtteenheter fører til at en brukersak lykkes.

Foredragene