Heidi Fossen

Koordinator for forskning og utdanning i NAV Trøndelag

Heidi Fossen jobber ved NAV Trøndelag, tjenesteavddelingen med forskning og utviklingsarbeid, og har drevet med VR siden 2018. Hun har bl.a. samarbeidet med NTNU om utvikling av Jobbsmakapper og jobbintervjuapp, og nå den senere tid har hun startet et prosjekt med bruk av 360 graders filming og overføring til VR briller.

Foredragene

  • VR som en del av yrkeskartlegging

    11.05 til

    NAV Trøndelag deler sine erfaringer med bruk av VR i oppfølging av ungdom som en del av yrkeskartleggingen.