Heidi Bunas Eklund

Fagansvarlig for klarspråk i NTB Arkitekst

Heidi Bunæs Eklund er fagansvarlig for klarspråk i NTB Arkitekst og har ledet arbeidet med inkluderende språk på oppdrag fra KS. Hun har 20 års erfaring med språkarbeid i offentlige virksomheter og har de siste årene jobbet spesielt med hvordan språket kan bli forståelig for flest mulig – i tråd med prinsipper for klarspråk, lettlest og universell utforming. Heidi har bakgrunn som språk- og tekstviter.

Foredragene