Hege Langlo

Produkteier for Digipost i Posten

Hege Langlo har flere års erfaring fra offentlig og privat sektor med utvikling av digitale tjenester som treffer mange og ulike brukergrupper. Hun er særlig opptatt av hvordan klart språk og gode brukergrensesnitt må spille sammen for å skape den beste brukeropplevelsen. Hege kjenner godt til hvilke behov og utfordringer Digipost´ 2,8 millioner brukere har når de skal lese elektronisk post fra private og offentlige avsendere.

Foredragene