Gudrun Totland Raddatz

Prosjektleder NAV Bjerke og NAV Stovner

Gudrun Totland Raddatz, utdannet sosionom med videreutdanning i innovasjon.

Jobbet som veileder både i NAV og barneverntjeneste, senere år jobbet som prosjektleder for Jobbsjansen Bjerke, tjenesteutvikler, prosjektleder for ‘Veiledning av høyt utdannede innvandrere’ og nå som prosjektleder i ‘Digitale ferdigheter’ i Delprogram sysselsetting.

Foredragene