Frode Eika Sandnes

Professor Frode Eika Sandes, faggruppen for universell utforming av IKT, OsloMet.

Frode forsker på brukergrensesnitt hos OsloMet. Han er opptatt av innovative interaksjonsformer og gjenbruk av ferdigheter samt universell utforming.

Han arbeider også med mønstergjenkjenning, bildeanalyse og intelligente systemer og er Norges representant i IFIP TC13 (Human Computer Interaction).

Foredragene