Eve Vangsnes Bergli

Ytelsesdirektør, NAV

Bergli har vært ytelsesdirektør i NAV siden november 2020. Hun har tidligere vært del av etatsledelsen i både Skatteetaten og Arkivverket. Frem mot 2030 skal ytelsesområdet, som forvalter rundt 40 ytelser, løftes til et mer moderne nivå. Bergli er opptatt av at NAV tar strategiske veivalg som forhindrer digitalt utenforskap og samtidig ivaretar drift og utvikling av bedre løsninger.

Foredragene