Elida Andersen

Rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Elida Steinsdatter Andersen har jobbet tre år i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). I LDO jobber hun med å gi råd og veiledning til personer som henvender seg til ombudet med spørsmål om regelverket. Hun jobber både med saker i og utenfor arbeidslivet, og særlig med diskrimineringsrettslige problemstillinger knyttet til funksjonsnedsettelse.

Foredragene