Charlotte R Jacobsen

Avdelingsleder ved NAV Nordstrand / Oslo

Charlotte er avdelingsleder ved NAV Nordstrand i Oslo, og har over 20 års erfaring fra arbeid med mennesker i sårbare situasjoner. Hun har blant annet erfaring fra sosialtjenesten, aetat, og i NAV. I tillegg har hun også jobbet i Moderniseringsprogrammet, og etter hvert i direktoratet hvor man fortsatte arbeidet med å utvikle digitale løsninger blant annet for våre brukere. Charlotte brenner for at NAV skal levere gode, forståelige og forutsigbare tjenester til våre innbyggere. Hun er opptatt av at det skal være en god opplevelse å komme til NAV. «Mennesker skal kunne komme til oss når det er vanskelig, men NAV skal ikke gjøre det vanskeligere». Foto: Kristine Hellemo Larsen

Foredragene