Camilla Dahl

Camilla er forretningsutvikler i Utviklingsseksjonen i Arbeids- og tjenesteavdelingen i direktoratet.

Camilla har jobbet med tjenesteutvikling i NAV i en årrekke og brenner for at NAV skal ha gode møteplasser og god og likeverdig brukerdialog. Hun er opptatt av nyskaping og innovasjon, hvordan vi kan tenke utenfor boksen, ikke alltid gå i de samme sporene og hvordan vi kan lære av hverandre. I dag jobber hun mest med innovasjon, lokal tjenesteutvikling og tillitsreformen i NAV.

Foredragene