Bjorn Erik Thon

Likestillings- og diskrimineringsombud

Bjørn Erik Thon er likestillings- og diskrimineringsombod. Thon er jurist, og kommer frå stillinga som direktør for Datatilsynet. Han har tidlegare jobba som seksjonssjef i Forbrukerrådet, advokatfullmektig og dommarfullmektig, og var politisk rådgjever for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet frå 1999-2000. Thon er den første mannen til å bli utnemnt som likestillings- og diskrimineringsombod.

Foredragene