Anke Imsen

Seniorrådgiver ved Fagsenter for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging

Seniorrådgiver ved Fagsenter for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Utdannet tegnspråktolk, pedagog og språkviter. Jobber nå mest med å lage digitalt undervisningsmateriell innenfor tema tilrettelegging for personer med funksjonsvariasjoner.

Foredragene