Anette Moldrem

Rådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Anette Moldrem har lang og bred erfaring med diskrimineringsrett og arbeidsrett fra Tekna, Utdanningsforbundet og Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). I LDO jobber hun primært med diskriminering i arbeidslivet. I Tekna jobbet hun med tariffrettslige spørsmål og oppfølging av tillitsvalgte. I Utdanningsforbundet bisto hun medlemmer med arbeidsrettslige problemstillinger.

Foredragene