Andreas Gjerdalen

Koordinator for Pakkeboks i Posten

Andreas Gjerdalen har jobbet med Posten sin satsing på Pakkeboks siden 2020. I denne perioden har prosjektet vokst fra et titalls utplasseringer til i dag å ha pakkebokser på over 1700 steder i Norge. I løpet av disse årene har han jobbet blant annet med oppskalering av prosjektet, universell utforming og tilrettelegge for videre forvalting. Igjennom sitt arbeid har han arbeidet med ulike miljøer for å bedre kundereisen, både fysisk og digitalt.

Foredragene