Workshop: Automatisert uu-testing

  • Åpent for alle
  • Fysisk arrangement
  • Krever påmelding

Hva handler workshoppen om?

For å teste universell utforming kreves det mye manuell testing og brukertesting. Men mye kan og bør også automatiseres, så vi skaper fart og flyt i utviklingshverdagen. I denne workshopen går vi gjennom Vegard sin verktøykasse for automatisert tilgjengelighetstesting, og lærer hvordan vi best kan utnytte de ulike verktøyenes styrke. Vi vil lære om hvordan linting med ESLint, enhetstester med React Testing Library og integrasjonstester med Cypress kan inkluderes i utviklingsprosessen for å fange opp tilgjengelighetsfeil, samt hva disse verktøyene ikke kan finne for deg.

Hvem passer skriveverkstedet for?

Hovedsakelig utviklere og tekniske testere. Forkunnskaper med JavaScript-programmering er en stor fordel. Anbefaler å ha NodeJS og Git ferdig installert på maskinen før workshopen, så får vi brukt mest mulig av tiden på de gøye delene.

Foredrags­holder

Vegard Haugstvedt

Utvikler og uu-spesialist i NAV