VR som en del av yrkeskartlegging

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

NAV Trøndelag har siden 2017 deltatt i et prosjekt hvor vi tar i bruk VR i oppfølging av ungdom som en del av yrkeskartleggingen. Målet er bl.a. at ungdom med lite yrkeserfaring og liten utdanning skal motiveres til å utforske flere yrker og arbeidssituasjoner når de får bruke teknologi de er kjent med og som gir dem mestringsfølelse. Nå ønsker vi å se på bruken av VR i NAV også innen andre områder som opplæring av nyansatte og HMS arbeid.

Hvem passer foredraget for?

Foredraget passer for alle som er interessert i å lære om hvordan ny teknologi kan brukes for å løse NAVs samfunnsoppdrag.

Se opptak av foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holder

Heidi Fossen

Koordinator for forskning og utdanning i NAV Trøndelag