Universell utforming i ikt-kontraktar

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Ikt-løysingar er ofte eit produkt av ei anskaffing. Dei juridiske og tekniske krava til universell utforming av ikt-løysingar er dei same for eksternt anskaffa ikt-løysingar som for eigenutvikla løysingar. I dette føredraget ser vi på utgangspunktet for det juridiske ansvaret og kva som eventuelt må gjerast for å gjere leverandøren ansvarleg.

Hvem passer foredraget for?

Føredraget er for deg som har ansvaret for ikt-løysingar, til dømes som produkteigar, avtaleforvaltar, innkjøpar eller liknande.

Se foredraget her

Foredrags­holder

Sigbjørn Råsberg

Sigbjørn Råsberg er seniorrådgjevar i Tilsynet for universell utforming av ikt i Digitaliseringsdirektoratet (Digdir).