Digitale ulikheter blant ungdom

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Foredraget handler om at ungdom som ikke har mulighet til å delta digitalt, ikke får nyttiggjort seg av offentlige tjenester og deltatt i skole og fritidsaktiviteter på lik linje med jevnaldrende. Foredraget gir en presentasjon hvilke barrierer som kan stå i veien for at ungdom kan delta digitalt, og hva myndighetene kan gjøre for å tilrettelegge for digital inkludering.

Hve passer foredraget for?

Alle som jobber med oppvekst, utdanning eller har ansvar for tjenester til barn og ungdom

Se foredraget her

Vi jobber med tekstingen av foredraget, og oppdaterer videoen så fort den er klar.

Foredrags­holder

Kaja Hegg

Spesialrådgiver i Redd Barna