UD2024 - Internasjonal konferanse om universell utforming

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Bufdir har fått i oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) å forberede og gjennomføre en internasjonale konferanse for universell utforming i Oslo i 2024. Konferansen har fått navnet UD2024 og er en del av en konferanserekke innen “universal design”, hvorav første konferanse ble arrangert av Bufdir i Lillestrøm i 2012. Presentasjonen vil inneholde en kort intro om konferansen UD2024, deriblant tid og sted, bakgrunn, innhold, målgruppe, status og planer framover.

Hvem passer foredraget for?

Målgruppen for innlegget er alle med interesse for universell utforming, som kan tenke seg å delta på en internasjonal konferanse, som presenterer ny forskning, praksis og innovative løsninger innen områder som bygg, uteområder, digitalisering, transport, planlegging rettet mot allmennheten med mer.

Videosendingen starter kl. 13:00.

Foredrags­holder

Tone Alexandra Larsen

Seniorrådgiver i Bufdir og prosjektleder for konferansen UD2024.