Tolkepilot i NAV Kontaktsenter

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Hva gjør vi når vi møter noen på telefonen som ikke kan norsk eller vi kan snakke engelsk? NAV har en mangfoldig brukergruppe og tolk er et viktig verktøy når vi ikke har et felles språk. I dette foredraget skal vi fortelle dere om våre erfaringer fra vår tolkepilot i NAV Kontaktsenter.

Hvem passer foredraget for?

Alle tjenesteytere som møter en mangfoldig brukergruppe og brukerorganisasjoner.

Se opptak av foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.


Du kan velge å slå av/på lyden trykker du på lydikonet på menylinjen på den tolkede versjonen.

Foredrags­holderne

Maiken Johnsen

Kommunikasjonsrådgiver i NAV Kontaktsenter

Sandra P. Breivik

Seniorrådgiver i avdeling service og læring i NAV Kontaktsenter