MÅ DESSVERRE AVLYSES. Tilgjengelighetserklæringer i en stor organisasjon: utfordringer og muligheter

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement

Hva handler foredraget om?

Denne presentasjonen diskuterer utfordringene NAV har møtt i oppfyllelsen av det lovpålagte kravet om en tilgjengelighetserklæring. Vi vil drøfte innsiktene organisasjonen vår har fått fra våre erfaringer med å forberede vår tilgjengelighetserklæring for 2022, og hvordan vi brukte disse innsiktene til å utvikle et internt verktøy som våre team kan bruke til å rapportere om WCAG-samsvar til løsningene sine.

Hvem passer foredraget for?

Dette innlegget passer for deg som enten må levere en tilgjengelighetserklæring eller bare er interessert i temaet.

Videosendingen starter kl. 10:00.

Foredrags­holder

Sarah Brodwall

Spesialist i universell utforming av nettsider hos NAV IKT