Tilgjengelighetserklæringen for nav.no

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

EUs Web Accessibility Directive krever at alle offentlige nettsteder publiserer en tilgjengelighetserklæring som redegjør for hvorvidt løsningen møter 47 suksesskriterier fra WCAG 2.1 Hvordan jobbet NAV med tilgjengelighetserklæringen, og hvordan ble resultatet?

Hvem passer foredraget for?

Foredraget passer for alle som bryr seg om regelverk om universell utforming.

Se opptak av foredraget her

Vi jobber med tekstingen, og oppdaterer videoen så fort den er klar.

Foredrags­holder

Sarah Brodwall

Spesialist i universell utforming av nettsider hos NAV IKT