Den store uu-testdagen - tverretatlig møte om test

 • Åpent for hele verden

Hva handler det her om?

Vi i testseksjonene i NAV, Skatt, Politiet og Norsk HelseNett ønsker å lære mer, dele kompetanse og møte likesinnede kvalitetsentusiaster. Vi ønsker selvfølgelig også andre som er opptatt av brukeropplevelse og Universell utforming velkommen.

Agenda er som følger

 • 0900-0915 Innledning m/program for dagen
 • 0915-1000 UU Tilsynet: Tilgjengelighetserklæring + WCAG2.1 + slik jobber UU-tilsynet – Cathrine og Tom
 • 1005-1050 Politiets IKT-tjenester - “UU og automatisert testing” v/Ivan Sandven og Zahid Iqbal
 • 1055-1130 NAV – NAV – WCAG scan (TaaS)
 • 1130-1145 Lunsj
 • 1145-1215 NAV – Anskaffelse av brukertestverktøy ved gryndermetoden Daniel Nergaard
 • 1215-1230 NAV –NAVS Empatilab – film med Ståle Kjone
 • 1235-1305 Skattedirektoratet – Erfaring med tilsyn på ny skattemelding Trond Ausland
 • 1310-1355 Norsk helsenett og universell utforming – hvilke løsninger omfattes? Innlegget er delt i undertemaene 1) forskrifter, direktiver og standarder – hva gjelder egentlig? (Rudolph Brynn) og 2) Manuell uu testing – hvorfor er det viktig, hvordan gjør man det og hva skal testes. (Ina Tsvetkova).
 • 1400-1450 Paneldebatt om UU og UX - ledes av Gro Eker Politiets IKT-tjenester og Tora Sund NAV. Vi setter pris på spørsmål fra alle som deltar i chatten
 • 1450-1500 Kort oppsummering og avslutning
 • 1500 Avslutning

Det er ingen formell påmelding, bare å møte opp på Zoom når det passer for deg. Vi tilbyr et heldags hop-on og hop-off arrangement.

Dette foredraget er for deg som

 • jobber med test.