Test min løsning (fullbooket)

  • Kun for NAV-ansatte

Hva handler “Test min løsning” om?

“Test min løsning” er et tilbud til alle teamene i NAV IT fra UU-Teamet. Vi stiller NAVs Testlab i Fyrstikkallèen til disposisjon for teamene som er rigget og klar. Vi henter inn testdeltakere og sørger for det praktiske. Dere lager oppgaver og gjennomfører testen selv mens vi er tilstede for å bistå med det tekniske etc.

Det som skiller “Test min løsning” fra andre brukertester og tilgjengelighetstester, er at brukerne er såkalte VIP-brukere eller også kalt “edge-users”. Det vil si at noen av de trenger f.eks. litt flere og mer avanserte tekniske hjelpemidler for fungere i hverdagen. De kan også ha litt mer sammensatte utfordringer enn andre.

VIP-brukerne må bruke mye energi for å gjennomføre testene, så vi har begrenset til maks 90 minutter per testdeltaker med pause. Derfor henter vi inn to om gangen slik at vi vanligvis gjennomfører tester slik:

kl 10 til 11.30 VIP-bruker 1 kl 13 til 14.30 VIP-bruker 2

Mer om “Test min løsning” på NAVs veiledningssider om universell utforming.

Foredrags­holder

Ståle Kjone

Bygger opp "ResearchOps" i NAV