Teksting av lyd og video

  • Åpent for alle
  • Nettmøte

Hva handler foredraget om?

Tekst er viktig for å gjøre lyd tilgjengelig for mennesker med nedsatt hørsel. Tekst som et alternativ til lyd og synkronisert teksting på video er lovpålagt, og med nye verktøy trenger det heller ikke å innebære mye ekstra arbeid. I foredraget får du en gjennomgang av etablert praksis for teksting og du får høre om noen aktuelle verktøy. Synstolking er lovpålagt fra 1. februar 2024.

Dette foredraget er for deg som

  • jobber med lyd og video eller andre som vil vite litt mer om teksting.

Se foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet.

Foredrags­holder

Morten Tollefsen

Spesialist i universell utforming av nettsider hos NAV IKT.