Teknologiens muligheter og begrensninger for inkluderende digitale tjenester

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Foredraget belyser teknologiens rolle for inkludering innen digitale tjenester, både offentlige og private. Funnene fra arbeidet med brukerreiser av personer fra sårbare grupper tolkes i lys av resultatene fra en spørreundersøkelse om NAVs digitale tjenester og innbyggernes tilbakemeldinger blant medlemmene til Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Hvem passer foredraget for?

Foredraget passer for alle som er interessert i utforming av gode digitale tjenester.

Se opptak av sendingen her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet.

Foredrags­holder

Till Halbach

Seniorforsker ved forskningsstiftelsen Norsk Regnesentral