Språk og makt

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Ytringen er demokratiets grunnstein. Uten ytringer, intet demokrati. I dette foredraget ser jeg på sammenhengen mellom språk, makt, psykologisk trygghet og evnen til å ytre seg i møte med offentlig sektor.

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget er for deg som er interessert i språkets makt, og som jobber med kommunikasjon og klarspråk.

Se opptak av foredraget

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holder

Ida Seljeseth

Kursholder og prosessleder i Flyt ledelse AS